Om oss

Brødrene Darren og Bradley Tyler startet i mai 2010 en filial av selskapet Green Cleen i Norge. Green Cleen Norge AS er del av en veletablert franchise som startet i England for 15 år siden. Green Cleen er etablert i følgende land: England, Irland, Australia og Kypros.

Green Cleen Norge AS er lokalisert i Kristiansand og spesialiserer seg innen profesjonell og miljøvennlig rengjøring av søppeldunker for private kunder og kunder i næringslivet.

Vårt mobile vaskesystem er spesialbygd for å tilfredsstille strenge miljømessige retningslinjer. Unike og skreddersydde vannresirkuleringsenheter på våre biler tillater lagring av tusenvis av liter vann per uke.

Våren 2012 utvidet vi konseptet med også å tilby vedlikeholdstjenester til våre kunder.

Våre tjenester omfatter blant annet:

  • Vasking av handlekurver og -vogner
  • Vasking av søppelrom
  • Vedlikehold av uteområdet
  • Vindusvask

Vi bruker KUN miljøvennlige rengjøringsmidler.

Høy temperatur og kraftig damp dreper over 98% av alle overflatebakterier!

Vårt mobile vaskesystem er spesialbygd for å tilfredsstille strenge miljømessige retningslinjer. Unike og skreddersydde vannresirkuleringsenheter på bilene våre, tillater lagring av tusenvis av liter vann per uke.

Det forurensede vannet blir tømt i et godkjent vannavløp. Dette blir gjort for å sikre at vannet ikke blir tømt i gatene og at ingen forurensing ender opp i våre elver og sjøer.

Alle rengjøringsmidler som vi bruker i vaskeprosessen er miljøvennlige. Vi er veldig opptatt av å være miljøvennlige, derfor bruker vi steam når vi vasker handlekurvene og bruker minimalt med rengjøringsmiddel.

Den høyetemperaturen og kraftlige dampen dreper over 98 % av bakteriene på overflaten. Rengjøring med damp er veldig hygenisk fordi vi kommer til på vanskelig tilgengelig områder vi ellers ikke ville ha mulighet for å nå.

Et annet pluss er at det ikke tar lang tid før området blir tørt.

Elite Service Partner AS har siden 1983 utviklet seg til å bli en av de desidert største servicebedriftene i Norge. I dag er selskapet representert over hele landet. Elite Service Partner AS er en stabil samarbeidspartner med rom for utvikling sammen med kunden – en løsningsorientert leverandør.

Steinar Myklebust startet selskapet i 1983. Han er i dag styreformann og eier av Elite Service Partner AS.

Selskapet har sunn økonomi, moderne maskin- og bilpark samt eget moppe- og mattevaskeri. Det er fremdeles renhold som er kjernevirksomheten, men selskapet er i de senere årene også blitt en betydelig aktør innen områdene eiendomsservice, facility management, kantinetjenester og betonggulvsliping. Deres tjenester leveres både til det offentlige- og private næringsliv.

Elite Service Partner AS er i stadig utvikling for å utvide og forbedre sitt servicetilbud for at kunden skal få en bedre arbeidsdag – og kan føle trygghet på at alle våre tjenester blir levert av en høy kvalitet og servicegrad.

Ren trivsel

Vi skal være fremst i arbeidet for RENT Miljø, RENT Arbeid og REN Trivsel! – vår visjon